Μονάδα μελέτης ηλεκτρικών σημάτων διεγειρόμενων από πίεση και ακουστικών εκπομπών

 

 

 

 

 

 

 
2007© Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Εργαστήριο Ηλεκτρικού Χαρακτηρισμού Υλικών και Ηλεκτρονικών Διατάξεων