Αρχική

Δημοσιεύμενο έργο

Επικοινωνία  

Μονάδα ηλεκτρικού χαρακτηρισμού υλικών και διατάξεων

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 

- I. Stavrakas, K. Moutzouris, K. Ninos, N. Mitritsakis, Z. Agioutantis, D. Triantis, Using ac conductivity measurements to study the influence of mechanical stress on the strength of geomaterials, Open Journal of Applied Sciences (OJAppS), Vol. 2 (2), pp. 61-65 (2012).

- C. Tsonos, I. Stavrakas, C. Anastasiadis, A. Kyriazopoulos, A. Kanapitsas and D. Triantis, Isothermal depolarization currents measurements of cement mortar during the hardening process. Commentaries on previous work, Journal of Physics and Chemistry of Solids,72, 1554-1556 (2011).

- F. Vallianatos, D. Triantis, P. Sammonds, Non-extensivity of the Isothermal Depolarization relaxation Currents in uniaxial compressed rock, Europhysics Letters (EPL), 94 (2011) 68008.

- C. Tsonos, A. Kanapitsas, D. Triantis, C. Anastasiadis, I. Stavrakas, P. Pissis, E. Neagu, Interface States and NWS Polarization Contributions to the Dielectric Response of Low Voltage ZnO Varistor, Ceramics International, 37, 207-214 (2011).

- C. Tsonos, A. Kanapitsas, D. Triantis, C. Anastasiadis, I. Stavrakas, P. Pissis, Low Temperature Dielectric Relaxations in ZnO Varistor, Japanese Journal of Applied Physics, 49 (2010) 051102.

- A. Kanapitsas, C. Tsonos, D. Triantis, I. Stavrakas, C. Anastasiadis, P. Photopoulos, P. Pissis, V. Em. Vamvakas, Thermally activated conduction mechanisms in Silicon Nitride MIS structures, Thin Solid Films, 518, 2357-2360 (2010).

- C. Tsonos, I. Stavrakas, C. Anastasiadis, A. Kyriazopoulos, A. Kanapitsas, D. Triantis, Probing the microstructure of cement mortars through dielectric parameters' variation, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 70, 576-583 (2009).

- V. Saltas, F. Vallianatos, D. Triantis, Dielectric properties of non-swelling bentonite, Journal of Non-Crystalline Solids, 354, 5533-5541 (2008).

- V. Saltas, F. Vallianatos, P. Soupios, J. P. Makris, D. Triantis, Dielectric and conductivity measurements as proxy method to monitor contamination in sandstone, Journal of Hazardous Materials, 142, 520-525 (2007).

- C. Anastasiadis, I. Stavrakas, D. Triantis, F. Vallianatos, Correlation of pressure stimulated currents in rocks with the damage variable, Annals of Geophysics, 50, 1-6 (2007).

- V. Saltas, D. Triantis, T. Manios, F. Vallianatos, Biomonitoring of environmental pollution using dielectric properties of tree leaves, Environmental Monitoring and Assessment, 133, 69-78 (2007).

- C. Anastasiadis, I. Stavrakas, D. Triantis, A. Kyriazopoulos, K. Ninos, Rock damage estimation with dielectric loss (tanδ) measurements, International Journal of Microstructure and Materials Properties, 1, 421-429 (2006).

- I. Stavrakas, D. Triantis, C. Anastasiadis, The Influence of externally applied uniaxial stress on Isothermal Depolarization Current mechanisms on rock samples, Journal of Materials Science, 40, 4593-4596 (2005).

- G. Hloupis, I. Stavrakas, V. Saltas, D. Triantis, F. Vallianatos, J. Stonham, Identification of contamination in sandstone by means of dielectric and conductivity measurements, WSEAS Transactions on Circuits and Systems, 4, 148-156 (2005).

- C. Anastasiadis, D. Triantis, I. Stavrakas, A. Kyriazopoulos, F. Vallianatos, Ac conductivity measurements of rock samples after the application of stress up to fracture. Correlation with the damage variable, WSEAS Transactions on Systems, 4, 185-190 (2005).

- D. Triantis, I. Stavrakas, C. Anastasiadis, F. Vallianatos, S. Kershaw, Dielectric spectroscopy in crustal rocks: preliminary results from northeastern sicily (Italy) and the gulf of corinth (Greece), Bulletin of the Geological Society of Greece, 36, 1925-1931 (2004).

- D. Triantis, C. Anastasiadis, I. Stavrakas, F. Vallianatos, Dielectric characteristics of marble rocks after the application of various stress modes before fracture, WSEAS Transactions on Systems, 3, 102-106 (2004).

- C. Anastasiadis, D. Triantis, F. Vallianatos, G. Nover, C. Nomicos, The spectrum of thermally stimulated current from KTB drilling in rock samples, Annals of Geophysics, 44, 355-359 (2001).

- C. Anastasiadis, D. Triantis, Thermally stimulated detrapping in porous silicon, Materials Science & Engineering B, vol. 69-70, 149-151 (2000).

- D. Triantis, C. Anastasiadis, S. Orfanakos, Evaluation of activation energy from the ionic thermocurrent spectrum, Physica Status Solidi (a), 114, 491-495 (1989).

- D. Triantis, C. Anastasiadis, A. Markou, Comments on the asymmetry of the ITC band, Journal of Electrostatics, 22, 273-277 (1989). D. Triantis, C. Anastasiadis, ITC measurements on LiH:Ca+2 and LiD:Mg+2 crystals, Journal of Electrostatics, 22, 37-42 (1988).

 

 

 

 

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 

 

- C. Tsonos, A. Kanapitsas, A. Karagounis, I. Stavrakas, D. Triantis, C. Anastasiadis, P. Photopoulos, V. Em. Vamvakas, P. Pissis, Probing the Electrical Properties of the Si Nitride/Si Interface, Proceedings of the 27th International Conference on Microelectronics (MIEL 2010), Niš, Serbia, 16-19 May, 978-1-4244-7199-7/10 © 2010 IEEE.

- V. Saltas, D. Triantis, I. Stavrakas, C. Anastasiadis, F. Vallianatos, Dielectric Spectroscopy as a Diagnostic Test Method for the Determination of Mechanical Damage in Marble Samples, Proceedings of the 10th International Conference of the Slovenian Society for Non-Destructive Testing, September 1-3, 2009, Ljubljana, Slovenia, pp. 415-421.

- I. Stavrakas, C. Anastasiadis, S. Maurigiannakis, D. Triantis, Z. Agioutantis, Permittivity Variations on Marble Beams Subjected to Various Loading Levels, Proceedings of the 10th International Conference of the Slovenian Society for Non-Destructive Testing, September 1-3, 2009, Ljubljana, Slovenia, pp. 431-436.

- D. Triantis, I. Stavrakas, C. Anastasiadis and G.T. Malliaros, The use of the Dielectric Response to investigate heavy metal contamination in tree leaves, Proceedings of the 3rd AMIREG International Conference (2009): Assessing the Footprint of Resource Utilization and Hazardous Waste Management, Athens, Greece, pp. 406-410

- A. Kanapitsas, Ch. Tsonos, D. Triantis, E. Logakis, Ch. Pandis, P. Pissis, Study of electrical/dielectric and thermomechanical properties of polymer – carbon nanotubes nanocomposites, Proceedings of the 1st WSEAS International Conference on NANOTECHNOLOGY (NANOTECHNOLOGY '09), Cambridge, UK, February 21-23, 2009, pp. 75-81.

- N. Mitritsakis, I. Stavrakas, S. Maurigiannakis, C. Anastasiadis, D. Triantis, Z. Agioutantis, Investigation and quantification of damage in geomaterials with the technique of Dielectric Spectroscopy, Proceedings of the 9th ECNDT, Berlin 2006, September 25-29, 2006, P 222.

- V. Saltas, F. Vallianatos, C. Anastasiadis, D. Triantis, P. Kyriazis, Dielectric spectroscopy of bentonite samples originated from Milos Island, Proceedings of the 2nd International Conference Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, 25-27 September, 2006, Hania Crete Greece, pp. 511-516.

- C. Anastasiadis, D. Triantis, I. Stavrakas, Investigation of stress induced damage using isothermal depolarization current (IDC) measurements on marble samples, Proceedings of the 15th National Conference of the Hellenic Society for Non-Destructive Testing, Athens, Greece, November 18-19, 2005, pp. 5.1-5.8.

- C. Anastasiadis, D. Triantis, I. Stavrakas, A. Kyriazopoulos, Investigation of porous silicates contamination with crude oil using Dielectric spectroscopy, Proceedings of the International Workshop in Geoenvironment and Geotechnics (GEOENV 2005), Milos Ιsland, Greece, 12–14 September 2005, pp. 201-206.

- V. Saltas, F. Vallianatos P. Soupios, J. P. Makris, D. Triantis, Application of dielectric spectroscopy to the detection of contamination in sandstone, Proceedings of the International Workshop in Geoenvironment and Geotechnics (GEOENV 2005), Milos Ιsland, Greece, 12–14 September 2005, pp. 269-274.

- C. Anastasiadis, I. Stavrakas, A. Kyriazopoulos, D. Ninos, D. Triantis, Non destructive damage estimation on rocks with laboratory measurements of dielectric loss (tanδ), Proceedings of the 8th International Conference of the Slovenian Society for Non-Destructive Testing, Portoroz, Slovenia, 1-3 September 2005, pp. 401-407.

- C. Anastasiadis, D. Triantis, I. Stavrakas, F. Vallianatos, Ac conductivity of marble rocks after the application of various stress modes. Correlation with mechanical properties, Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering, (AEE 05), Prague, Czech Republic, 13-15 March 2005, pp. 28-32.

- G. Hloupis, I. Stavrakas, D. Triantis, F. Vallianatos, J. Stonham, Identification of hydrocarbon contamination in low porosity marble samples using ac conductivity time-series, Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering, (AEE 05), Prague, Czech Republic, 13-15 March 2005, pp. 6-11. 

- I. Stavrakas, C. Anastasiadis, D. Triantis, F. Vallianatos, Isothermal Depolarization Currents in marble rocks subjected to different stress modes before fracture, Proceedings of the 8TH IEEE International Conference on Solid Dielectrics, Toulouse, France, July 5-9, 2004, pp. 751-754.

- D. Triantis, C. Anastasiadis, I. Stavrakas, F. Vallianatos, ac conductivity of marble after the application of various stress modes before fracture, Proceedings of the 3rd International Conference on NDT, Chania-Crete, Greece, October 2003, pp. 252-257.

 

 

 

 

Περιλήψεις (σε Συνέδρια)

 

 

- D. Triantis, I. Stavrakas, G. Hloupis, K. Moutzouris, P. Photopoulos, Study of the influence of the filler concentration on electrical energy storage in ZnO or TiO2 / Epoxy resin composites, EMRS 2013, 27-31 May, Strasbourg, (Abstract ID C2MHH)

- M. Vartholomaios, I. Stavrakas, A. Kanapitsas, C. Tsonos, D. Triantis,  Electrical Measurements on Polyurethane Blends, XXVIII  Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και  Επιστήμης Υλικών, 23-26 Σεπτεμβρίου 2012, Πάτρα.

- G.T. Malliaros, I. Stavrakas, A. Kanapitsas, C. Tsonos, G.C. Psarras, and D. Triantis, Isothermal Depolarization Current Measurements in Epoxy Resin – ZnO Composites, XXVIII  Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και  Επιστήμης Υλικών, 23-26 Σεπτεμβρίου 2012, Πάτρα.

- I. Barmaxizoglou, I. Stavrakas, and D. Triantis, The electrical properties of MIS capacitors with Si Nitride insulator,  XXVIII  Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και  Επιστήμης Υλικών, 23-26 Σεπτεμβρίου 2012, Πάτρα.

- C. Tsonos, A. Kanapitsas, E. Neagu, I. Stavrakas, C. Anastasiades, D. Triantis, P. Pissis, Dielectric Response of ZnO–Based Varistor, 6th International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems (IDMRCS 2009), 30Aug. – 5 Sep. Rome, (Abstract 190).

- A. Kanapitsas, Ch. Tsonos, D. Triantis, I. Stavrakas, C. Anastasiadis, P. Pissis, Study of Electrical Properties of Silicon Nitride Film Deposited on Silicon Substrate by Dielectric Relaxation Spectroscopy, E-MRS 2009, Spring Meeting (Symposium I - Silicon and Germanium issues for future CMOS devices), June 8-12, 2009, Strasbourg, France, (Abstract 8.11).

- A. Kanapitsas, C. Tsonos, I. Stavrakas, C. Anastasiades, D. Triantis, E. Neagu, P. Pissis: “Dielectric Relaxation of ZnO varistor”. 5th International Conference on "Broadband Dielectric Spectroscopy and Its Applications (BDS2008), Lyon, France, 2008, Abstracts p. 60.

- C. Tsonos, A. Kanapitsas, I. Stavrakas, C. Anastasiadis, D. Triantis, Dielectric properties of cement mortar at low humidity environment, MATERIAIS 2007, Porto, Portugal, 1-4 April 2007.

- A. Kanapitsas, C. Tsonos, I. Stavrakas, C. Anastasiadis, D. Triantis, P. Pissis, Electrical/ Dielectric properties of ZnO based ceramic varistors, E-MRS 2006 Spring Meeting, Nice, France, May 29 to June 2, 2006, (Abstract ID: ED36T).

- P. Kyriazis,C. Anastasiadis, D. Triantis, F. Vallianatos, Wavelet analysis of ac conductivity time series for the identification of compressional stress on marble samples, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 05470, European Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria, April 2006.

- F. Vallianatos, G. Hloupis, V. Saltas, J. Stonham, D. Triantis, Wavelet analysis of time-series dielectric measurements as a tool for the identification of soil contamination, 2nd International Conference on Applied Geophysics for Engineering, 13-15 October 2005, Messina, Italy, (Book of Abstracts pp. 39-40).

- D. Triantis, I. Stavrakas, C. Anastasiadis, F. Vallianatos, S. Kershaw, Dielectric spectroscopy in crustal rocks: preliminary results from northeastern sicily (Italy) and the gulf of corinth (Greece), 10st International Congress GSG, Thessaloniki, April 2004, (Book of Abstracts pp. 619-620).

- D. Triantis, C. Anastasiadis, I. Stavrakas, F. Vallianatos, Investigation of microcracks in marble by dielectric spectroscopy, 4th Symposium on Archaeometry, Athens, Greece, May 2003 (Book of Abstracts pp. 218).

- C. Anastasiadis, D. Triantis, F. Vallianatos, G. Nover, C. Nomicos, The spectrum of thermally stimulated current from KTP drilling rock samples, 2nd International Workshop on Magnetic, Electric and Electromagnetic Methods in Seismology and Volcanology, Chania – Greece, September 1999, (Book of Abstracts S. 9).

- C. Anastasiadis, D. Triantis, Thermally stimulated detrapping in porous silicon, European Material Conference (E-MRS), Spring Meeting, Strasbourg–France 1999, Symposium I, (Book of Abstracts pp. I-29).