Αρχική

Δημοσιεύμενο έργο

Επικοινωνία  

Μονάδα νέων τεχνολογιών και μεθοδολογιών στην εκπαίδευση

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :

 

Ταχυδρομική διεύθυνση :

Καθηγητής Δήμος Τριάντης
ΤΕΙ Αθήνας
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών
Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω 12210, Ελλάδα

E-mail :