Αρχική

Προσωπικό

Συνεργασίες

Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Εργα

Επικοινωνία  

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας,

http://research.ee.teiath.gr

Τηλέφωνο: +30 210 5385372, +30 210 5385357

Fax: +30 210 5316525