Αρχική

Προσωπικό

Συνεργασίες

Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Εργα

Επικοινωνία

Δημοσιεύσεις  

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας,

http://research.ee.teiath.gr

Τηλέφωνο: +30 210 5385372, +30 210 5385357

Fax: +30 210 5316525


Μονάδα Ηλεκτρικού Χαρακτηρισμού Υλικών και Διατάξεων

Καθηγητής Δήμος Τριάντης,
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας,
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών,
Αγίου Σπυρίδωνος,
Τ.Κ. 12210,
Αθήνα,
Ελλάδα,

Τηλέφωνο: +30-210-5385357,
E-mail: triantis@teiath.gr

Μονάδα Μετρητικών Τεχνικών Ηλεκτρικών Σημάτων και Ακουστικών Εκπομπών

Καθηγητής Ηλίας Σταύρακας,
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας,
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών,
Αγίου Σπυρίδωνος,
Τ.Κ. 12210,
Αθήνα,
Ελλάδα,

Τηλέφωνο: +30-210-5385391,
E-mail: ilias@ee.teiath.gr

Μονάδα Οπτικού Χαρακτηρισμού Υλικών και Διατάξεων

Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Μουτζούρης,
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας,
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών,
Αγίου Σπυρίδωνος,
Τ.Κ. 12210,
Αθήνα,
Ελλάδα,

Τηλέφωνο: +30-210-5385298,
E-mail: moutzouris@ee.teiath.gr

Μονάδα Νέων Τεχνολογιών και Μεθοδολογιών στην Εκπαίδευση

Καθηγητής Δήμος Τριάντης,
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας,
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών,
Αγίου Σπυρίδωνος,
Τ.Κ. 12210,
Αθήνα,
Ελλάδα,

Τηλέφωνο: +30-210-5385257,
E-mail: triantis@teiath.gr

Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και "Έξυπνων" Λύσεων

Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Χλούπης,
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας,
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών,
Αγίου Σπυρίδωνος,
Τ.Κ. 12210,
Αθήνα,
Ελλάδα,

Τηλέφωνο: +30-210-5385358,
E-mail: hloupis@teiath.gr