Αρχική

Προσωπικό

Συνεργασίες

Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Εργα

Επικοινωνία

Δημοσιεύσεις  
Κίμων E. Αναστασιάδης

Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
TEI Αθήνας

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Τηλέφωνο:(+30) 210 5385357
E mail:cimon@ee.teiath.gr, cimon@teiath.gr


Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Φυσική & Τεχνολογία Ημιαγωγών, Department of Physics, Brunel University, Hνωμένο Bασίλειο (1976), Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Department of Physics, Brunel University, Hνωμένο Bασίλειο, (2000). Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Εντεταλμένος καθηγητής της Σχολής Engineering and Design του Πανεπιστημίου Brunel. Υπεύθυνος του Τομέα Ηλεκτρονικών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών από το 2010. Ερευνητικά & επιστημονικά ενδιαφέροντα: Μικροηλεκτρονική και σχεδίαση VLSI. Bελτιστοποίηση και διακρίβωση ποιότητας διατάξεων ημιαγωγών. Mελέτη ηλεκτρικών ιδιοτήτων και έλεγχος της κατάστασης υλικών με ηλεκτρομετρικές μη καταστροφικές μεθόδους. Προσομοίωση φυσικών φαινομένων σε ηλεκτρονικές διατάξεις μέσω H/Y.

Συνιδρυτής με τον Καθηγητή Δ. Τριάντη του Εργαστηρίου ηλεκτρικού χαρακτηρισμού υλικών και ηλεκτρονικών διατάξεων του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Αθήνας. Ερευνητικό έργο: Οι δημοσιευμένες εργασίες του Δρ. K. Αναστασιάδη υπερβαίνουν τις 95 υπό μορφή άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συμμετοχών σε διεθνή συνέδρια και έτυχαν 154 αναφορών. Στον διδακτικό τομέα, έχει εποπτεύσει πολλές πτυχιακές εργασίες Α & Β κύκλου εκ των οποίων μια τιμήθηκε με 1ο βραβείο ΙΕΕΕ το 2009, καθώς και 2 διδακτορικές διατριβές.