Αρχική

Προσωπικό

Συνεργασίες

Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Εργα

Επικοινωνία

Δημοσιεύσεις  
Ηλίας Σταύρακας

Καθηγητής
Τομέας Ηλεκτρονικών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Σχολή Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Τηλέφωνο:(+30) 210 5385391
E mail:ilias@ee.teiath.gr


Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές του σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας (1997). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με διάκριση, από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Brunel της Μεγάλης Βρετανίας με αντικείμενο τα Συστήματα Επικοινωνίας Δεδομένων (1999). Πραγματοποίησε τη διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων, Πληροφορικής και Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Brunel με αντικείμενο τη διερεύνηση ρευμάτων που διεγείρονται από μηχανική καταπόνηση μέσω εργαστηριακών πειραμάτων και μετρήσεων πεδίου (2004). Το 2008 εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας και το 2013 εξελίχθηκε στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Από το έτος 2017 υπηρετεί στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό πεδίο των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρικών Μετρήσεων. Έχει διδάξει στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Πληροφορικής και Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Επιπλέον έχει διδάξει στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου BRUNEL του Ηνωμένου Βασιλείου και του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας. Έχει επιβλέψει μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες στα Τμήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου BRUNEL του Ηνωμένου Βασιλείου και του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας. Τέλος, έχει επάρκεια επίβλεψης διδακτορικών από το Πανεπιστήμιο BRUNEL του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι μέλος της Ερευνητική Ομάδας του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικής Εταιρίας Πειραματικής Μηχανικής των Υλικών».

Tα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, στις Τεχνολογίες Μετρήσεων, των μετρητικών συστημάτων και διατάξεων, στον έλεγχο υλικών με μη καταστροφικές μεθόδους μέσω ηλεκτρικών μετρήσεων και ακουστικών εκπομπών και στον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό υλικών και διατάξεων ηλεκτρονικής. Συγκεκριμένα, το σύνολο του ερευνητικού/επιστημονικού του έργου εντοπίζεται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων ηλεκτρονικών διατάξεων, μετρητικών συστημάτων και ηλεκτρικών κυκλωμάτων για την πραγματοποίηση μετρήσεων με στόχο τον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό υλικών, διατάξεων και συστημάτων. Επιπλέον, εστιάζει στο σχεδιασμό και την προτυποποίηση νέων τεχνικών εργαστηριακών μετρήσεων και μετρήσεων πεδίου, με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων υπηρεσιών και εφαρμογών. Περιφερειακά ενισχύεται και διευρύνεται στα πεδία των σύγχρονων μεθοδολογιών και εφαρμογών στην ανώτατη εκπαίδευση και στα δίκτυα δεδομένων.

Έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Το δημοσιευμένο ερευνητικό του έργο σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια ξεπερνά τις 180 επιστημονικές δημοσιεύσεις ενώ οι αναφορές από ερευνητές στο δημοσιευμένο του έργο ξεπερνούν τις 520.