Αρχική

Προσωπικό

Συνεργασίες

Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Εργα

Επικοινωνία
  
Ηλίας Σταύρακας

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας Ηλεκτρονικών
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Τηλέφωνο:(+30) 210 5385391
E mail:ilias@ee.teiath.gr


Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές του σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας (1997). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Brunel της Μεγάλης Βρετανίας με αντικείμενο τα Συστήματα Επικοινωνίας Δεδομένων (1999). Πραγματοποίησε τη διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων, Πληροφορικής και Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Brunel με αντικείμενο τη διερεύνηση ρευμάτων που διεγείρονται από μηχανική καταπόνηση μέσω εργαστηριακών πειραμάτων και μετρήσεων πεδίου (2005). Το έτος 2013 εκλέχτηκε Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας, στο γνωστικό πεδίο των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρικών Μετρήσεων. Είναι μέλος της Ερευνητική Ομάδας του Εργαστηρίου Ηλεκτρικού Χαρακτηρισμού Υλικών και Ηλεκτρονικών Διατάξεων του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της επιστημονικής εταιρίας «Ελληνική Εταιρία Πειραματικής Μηχανικής των Υλικών».

Tα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, στις Τεχνολογίες Μετρήσεων, των μετρητικών συστημάτων και διατάξεων, στον έλεγχο υλικών με μη καταστροφικές μεθόδους μέσω ηλεκτρικών μετρήσεων και ακουστικών εκπομπών και στον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό υλικών και διατάξεων ηλεκτρονικής. Συγκεκριμένα, το σύνολο του ερευνητικού/επιστημονικού του έργου εντοπίζεται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων ηλεκτρονικών διατάξεων, μετρητικών συστημάτων και ηλεκτρικών κυκλωμάτων για την πραγματοποίηση μετρήσεων με στόχο τον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό υλικών, διατάξεων και συστημάτων. Επιπλέον, εστιάζει στο σχεδιασμό και την προτυποποίηση νέων τεχνικών εργαστηριακών μετρήσεων και μετρήσεων πεδίου, με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων υπηρεσιών και εφαρμογών. Περιφερειακά ενισχύεται και διευρύνεται στα πεδία των σύγχρονων μεθοδολογιών και εφαρμογών στην ανώτατη εκπαίδευση και στα δίκτυα δεδομένων.

Έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Το δημοσιευμένο ερευνητικό του έργο σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια ξεπερνά τις 130 επιστημονικές δημοσιεύσεις ενώ οι αναφορές από ερευνητές στο δημοσιευμένο του έργο ξεπερνούν τις 500.