Αρχική

Προσωπικό

Συνεργασίες

Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Εργα

Επικοινωνία

Δημοσιεύσεις  
Δήμος Α. Τριάντης

Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Publications

Τηλέφωνο:(+30) 210 5385357
Email:triantis@ee.teiath.gr, triantis@teiath.gr


Ο Δ. Τριάντης πραγματοποίησε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πτυχιούχος Φυσικός (1975), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό (1980) και διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1983), στον τομέα της Φυσικής της Στερεάς Κατάστασης.

Το έτος 1989 εκλέχτηκε καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας, στο γνωστικό πεδίο της Φυσικής των Ημιαγωγών και Διηλεκτρικών. Από το 2007 φέρει τον τίτλο του Honorary Professor Associate στην Σχολή Engineering and Design του Πανεπιστημίου Brunel (UK).

Κατά την διάρκεια της ακαδημαϊκής απασχόλησής του στο ΤΕΙ Αθήνας, έχει διατελέσει: Προϊστάμενος του Τμήματος Ηλεκτρονικής από 1992 έως 1997 και επί σειρά ετών υπεύθυνος του Τομέα Ηλεκτρονικών. Μέλος του Συμβουλίου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας (2004 έως 2010). Διευθυντής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας (2010 έως 2013). Μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του ΤΕΙ Αθήνας (2008 έως 2013). Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών με τίτλο: "Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής" (από το 2012 μέχρι το 2016). Αναπληρωτής Προέδρου στο ΤΕΙ Αθήνας (Οκτώβριος του 2013 έως Φεβρουάριος του 2016) και από τον Νοέμβριο του 2016 τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Ερευνητικά, ως Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Αθήνας, δραστηριοποιείται στους τομείς της μελέτης των ηλεκτρικών ιδιοτήτων και συμπεριφορών υλικών και ηλεκτρονικών διατάξεων και σε τεχνικές ανίχνευσης ασθενών ηλεκτρικών σημάτων και ακουστικών εκπομπών, ως επακόλουθο της μηχανικής καταπόνησης υλικών. Μελέτες που αφορούν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθοδολογιών στην εκπαίδευση και την αξιολόγηση αυτής, αποτελεί ένα ακόμη ερευνητικό πεδίο. Έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε δεκάδες ερευνητικά, αναπτυξιακά, εκπαιδευτικά- εθνικά και ευρωπαϊκά- προγράμματα. Το δημοσιευμένο ερευνητικό του έργο σε διεθνή περιοδικά και σε τόμους πρακτικών διεθνών συνεδρίων ξεπερνά τις 200 επιστημονικές δημοσιεύσεις.