Μονάδα μετρητικών συστημάτων

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :

 

Ταχυδρομική διεύθυνση :

Καθηγητής Δήμος Τριάντης
ΤΕΙ Αθήνας
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Εργαστήριο Μελέτης Ηλεκτρικών Ιδιοτήτων Υλικών
Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω 12210, Ελλάδα

E-mail :

 

 

 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση :

Δρ. Γιώργος Χλούπης
ΤΕΙ Αθήνας
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Εργαστήριο Μελέτης Ηλεκτρικών Ιδιοτήτων Υλικών
Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω 12210, Ελλάδα

E-mail :

 

 

 

 

2007© Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Εργαστήριο Ηλεκτρικού Χαρακτηρισμού Υλικών και Ηλεκτρονικών Διατάξεων