Αρχική

Δημοσιεύμενο έργο

Επικοινωνία

Συνδεσμοι  

Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας & Εξυπνων Λύσεων

. Αντικείμενο της μονάδας είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση πρωτότυπων διατάξεων, μεθόδων και συστημάτων που στοχεύουν στην μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας από ερευνητικές δράσεις σε καινοτόμες λύσεις, προσανατολισμένες στις προκλήσεις της "έξυπνης" οικονομίας.

 

Πεδία έρευνας - Υλοποιούμενες δράσεις
 -  
 - Εξυπνες λύσεις μηχατρονικής  
  • Ανάπτυξη μη επανδρωμένων οχημάτων και σκαφών.
  • Συστήματα μηχανικής μάθησης για εφαρμογές πολιτιστικού ενδιαφέροντος
 - Επεξεργασία σήματος σε πραγματικό χρόνο  
  • Συστήματα Εγκαιρης Προειδοποίησης Κινδύνου.
  • Καθορισμός δομής με χρήση Ηλεκτρικής τομογραφίας (Electrical Resistivity Tomography)
  • Καθορισμός δομής με χρήση Ραδιογραφημάτων (Ground Penetrating Radar)
Οι δραστηριότητες της μονάδας συντονίζονται από τον Επίκουρο Καθηγητή Γ. Χλούπη.