Μονάδα μετρητικών συστημάτων

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 

1) Hloupis, G. Vallianatos, F., “Wavelet Based Rapid Estimation of Earthquake Magnitude Oriented to Early Warning”, IEEE Geoscience & Remote Sensing Letters, Volume: 10 , Issue: 1, pp: 43 - 47 , (2013)

2) Hloupis, G., Papadopoulos, I., Makris, J.P. and Vallianatos F., “The South Aegean seismological network – HSNC”, Advances in Geosciences, 34, 15-21, (2013)

3) Νafpaktitis, D., Hloupis, G., Stavrakas, I., Paterakis, F., “An alternative approach for PWM modeling in power electronics systems”, Journal of Electrical Systems 7 (4) , pp. 438-447 (2011)

4) G. Hloupis, I. Stavrakas, V. Saltas, D. Triantis, F. Vallianatos, J. Stonham, “Identification of contamination in sandstone by means of dielectric and conductivity measurements”, WSEAS transactions on Circuits and Systems, Issue 3, vol. 4, March 2005, 148 – 156

5) Hloupis, G.,  Moisidi, M., Vallianatos, F., Makris, J.P., Stonham, J., Triantis, D., Application of CLEAN algorithm in incomplete microtremors recordings, Bulletin of the Geological society of Greece, vol 36, April 2004, pp. 1279-1288

6) G. Hloupis, D. Triantis, F. Vallianatos, J. Makris, J. Stonham, “Detection of short period transients in geophysical signals using wavelet transform”, WSEAS Transactions on Communications, Iss. 3, vol. 3, July 2004, 904 – 909

 

 

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 

 

1) Hloupis, G., Stavrakas, I., Moutzouris, K., Alexandridis, A.; Triantis, D., “WSN Open Source Development Platform: Application to Green Learning”, Procedia Engineering 25, pp. 1049-1052. (2012)

2) C. Stergiopoulos, P. Tsiakas, D. Triantis, F. Vallianatos:  «A web based geoenvironmental data exchange information system». Proceedings of the 7th WSEAS Int. Conf. on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases (AIKED'08), University of Cambridge, UK, Feb 20-22, 2008, pp. 553-557.

3) G. Hloupis, I. Stavrakas, D. Triantis, F. Vallianatos, J. Stonham, “Identification of hydrocarbon contamination in low porosity marble samples using ac conductivity time-seriessandstone by means of dielectric and conductivity measurements”, 4th WSEAS Conference on Applications of Electrical Engineering, AEE 05, Prague, Czech Republic, 13-15 March 2005

4) I. Stavrakas, T. Kontogiannis, M. Panaousis, M. Kaitsa, I. Daradimos, T. Georgiou, G. Blathras, D. Triantis: «Beowulf Clusters for Parallel Programming Courses», Proceedings of the IEEE Eurocom 2005, Belgrade, November 22-24, 2005, pp. 791-794.

 

 

Περιλήψεις (σε Συνέδρια)

 

 

1) V. Bimpikas, M. Bardanis, N. Kokras, G. Hloupis, C. Dalla, I. Stavrakas, K. Moutzouris, D. Triantis,Low Cost Experimental System for the recording of home cage activity of laboratory rats”, 10th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies–NN13, (Workshop 4: Bioelectronics), Abstract: P4-6

2) G. Hloupis, I. Stavrakas, F. Valianatos and D. Triantis, «Compressive Strength Estimation of Marble Specimens using Acoustic Emission Hits in Time and Natural Time Domains: Preliminary Results», Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU2013-11623, 2013

3) Vallianatos, F., Hloupis, G., Papadopoulos, I., «Evaluation results after seven years of operation for the permanent Hellenic Seismological Network of Crete (HSNC)», Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, EGU2012-12521, 2012

4) Hloupis, G., Stavrakas, I., Alexandridis, A.; Moutzouris, K., Triantis, D., “Can open source electronics platforms be beneficial for early warning systems? , Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, EGU2011-13004, 2011

5) Vallianatos, F., Hloupis, G., Papadopoulos, I., “The Hellenic Seismological Network of Crete (HSNC): operation results and review of real time processing schemes. A contribution to seismic Hazard evaluation”, Geophysical Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-10810-1, 2011

6) G. Hloupis, I. Stavrakas and D. Triantis, «Landslide and Flood Warning System Prototypes based on Wireless Sensor Networks», Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010-14166, Vienna, May 2010

7) G. Hloupis, I. Stavrakas and D. Triantis, « Wireless sensor network: an aimless gadget or a necessary tool for natural hazards warning systems», Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010-14074-2, Vienna, May 2010

8) G. Hloupis, I. Stavrakas, D. Triantis, «Crack monitoring system for structures using wireless sensors network», Fourth International Conference on Engineering Failure Analysis, 4–7 July 2010, Churchill College, Cambridge, UK, Book of Abstracts P2.24.

9) Ch. Stergiopoulos, P. Tsiakas, I. Stavrakas, C. Anastasiadis, D. Triantis, F. Vallianatos: «MILDMAP MEDIA: A geoenvironmental data exchange information system», Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 05481, 2007, European Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria, April 2007.

10) F. Vallianatos, G. Hloupis, V. Saltas, J. Stonham, D. Triantis, “Wavelet analysis of time-series dielectric measurements as a tool for identification of soil contamination”,  2nd Int. conf. at Applied Geophysics for Engineering, Messina, Italy, 13-16 October 2005

11) F. Vallianatos, G. Hloupis, J.P. Makris, J. Stonham, D. Triantis, «Identification of Short-period transients in microtremors using wavelet transform», Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 09927, 2005

12) F.Vallianatos, G.Hloupis, J.P.Makris, M.Moisidi, J.Stonham, D.Triantis, “An estimation of HVSR incomplete microtremors recordings”,  Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, 05854, 2004

13) I. Stavrakas, D. Cavouras, D. Triantis and C. Nomicos, "Earth data acquisition and distribution communication system (E.D.A.DI.CO.S)" VII workshop on Geo-electromagnetism, 12-14 Oct. 2000 Maratea Italy

 

 

 

 
2007© Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Εργαστήριο Ηλεκτρικού Χαρακτηρισμού Υλικών και Ηλεκτρονικών Διατάξεων